ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM SZKOLENIOWE KARATE COMBAT 07.09-10.09-2018

Karate Combat otworzyło sezon szkoleń po przerwie wakacyjnej. Zrealizowaliśmy cały program szkolenia. Był trening siłowy i techniczny w systemie Karate Combat. Sparrowaliśmy w ramach testu i sprawdzianu ściśle według systemu Karate Combat. Trening lądowy odbył się w trudnych dla walki warunkach terenowych. Odbył się także trening techniki walki w wodzie, dla niektórych był to pierwszy raz. Był także trening strzelania dynamicznego z broni krótkiej w trudnych warunkach terenowych,tym razem w lesie. Niektórzy z nas ze zrozumiałych względów nie mogli zgodzić się na upublicznienie  swego wizerunku, jednak pozostałe zdjęcia absolutnie pokazują jak było 😉