WSZECHSTYLOWE SEMINARIUM SZKOLENIOWE PODDĘBICE 2018

W dniach 16-17.11.2018r. odbyło się pierwsze Wszechstylowe Seminarium Szkoleniowe Karate poprowadzone przez Shihan Macieja Grubskiego. W szkoleniu udział wzięli zawodnicy Karate Combat, Karate Shotokan, Karate Tradycyjnego i MMA. Zawodnicy szkolili się w zakresie Timingu Techniki; Timingu Kumite; Bunkai Kata, oraz Kumite. Ważnym wydarzeniem było przyznanie stopni Mistrzowskich DAN w Karate Combat. Stopnie Mistrzowskie otrzymało 21 osób. Seminarium to stało się także początkiem nowej formuły szkolenia w zakresie Karate Combat. Wprowadzone zostały specjalne stroje gi, oraz stopnie szkoleniowe KYU i mistrzowskie DAN. Zawodnicy podczas wspólnych treningów zdobywali doświadczenie, oraz poznali nowe umiejętności walki. Po raz pierwszy zademonstrowane zostało wzajemne przenikanie się tradycyjnej sztuki walki KARATE z wszechstronnością Nowoczesnego Systemu Walki Wręcz KARATE COMBAT. To nowa jakość, która pozwoli rozwijać się wszystkim adeptom w sztuce walki.
LISTA ZAWODNIKÓW KARATE COMBAT,
KTÓRZY UZYSKALI STOPIEŃ MISTRZOWSKI DAN

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Stopień Dan w Karate Combat
1. Andrzej Domagalski Brodnica 1
2. Marta Domagalska Brodnica 1
3. Aneta Kalenik Głowno 1
4. Adam Wiaderski Poddębice 1
5. Wojciech Wiśniewski Brodnica 1
6. Wojciech Karolczyk Brodnica 1
7. Krzysztof Gorzki Brodnica 2
8. Jakub Domagalski Brodnica 3
9. Mariusz Galant Łęczyca 3
10. Mateusz Gralka Uniejów 3
11. Szymon Karolczyk Brodnica 3
12. Andrzej Kędzior Warszawa 3
13. Mariusz Kreczmański Warszawa 3
14. Grzegorz Kasprzykowski Sieradz 3
15. Grzegorz Szewczyk Poddębice 3
16. Paweł Szcześniak Warszawa 3
17. Robert Moskwa Warszawa 3
18. Maja Ostrowska-Gralka Uniejów 3
19. Piotr Folek Warszawa 5
20. Michał Krzemiński Łęczyca 5
21. Karol Wiśniewski Brodnica 5