;

działalność

 

Prowadzimy kursy oraz szkolenia w zakresie samoobrony, techniki walki, obozy szkoleniowe, imprezy integracyjno-szkoleniowe.

 

 

 

Uchwałą nr 2/2012 Walnego Zebrania Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska została powołana Komisji do spraw Karate Combat Działająca w ramach
Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska
 
 
Skład Komisji:
·        Maciej Grubski               - Przewodniczący
·        Irena Kołakowska          - Członek
·        Michał Krzemiński          - Członek
·        Andrzej Bojanowski        - Członek
·        Krzysztof Gorzki             - Członek
·        Mateusz Gralka              - Członek
 
Do kompetencji powołanej Komisji należy:
·        czuwanie nad jednolitymi, zunifikowanymi formami treningowymi w Karate Combat w całym kraju,
·        opracowanie konkurencji sportowych i regulaminu zawodów,
·        opracowanie zasad nadawania i przedłużania licencji zawodniczych, instruktorskich, i sędziowskich w Karate Combat,
·        czuwanie nad poprawnością merytoryczną pracy instruktorów Karate Combat w całym kraju,
·        opracowanie kalendarza aktywności Komisji,
·        opracowanie corocznie systemu szkoleń dla instruktorów Karate Combat,
·        wyznaczanie i weryfikacja zawodników do startów w zawodach Karate Combat lub innych o podobnym regulaminie,
·        współpracowanie z innymi organizacjami o podobnym charakterze w celach organizacyjnych, szkoleniowych, sportowych i innych niezbędnych do rozwijania systemu Karate Combat,
·        Komisja swą funkcję sprawuje ponadto jako organ pomocniczy Zarządu,


udostepnij