;

I-WSZE WARSZTATY TRENINGOWO-SZKOLENIOWE

 

 
 
WALKA W BLISKIM DYSTANSIE, A WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA” WAT 2013
 

 

 

Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych I.P. SYSTEM, wraz ze Związkiem Sportowym Karate Shotokan NSKF Polska pod patronatem Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie organizuje cykl Warsztatów Treningowych „Walka w bliskim dystansie a wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach zagrożenia” na terenie SWF WAT                           ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.
 
Celem warsztatów treningowo-szkoleniowych jest unifikacja i wypracowanie propozycji nowego modelu taktyki i technik interwencji oraz walki z kilkoma napastnikami z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego w zastosowaniach militarnych oraz policyjnych.
 
Dlatego też prowadzącymi będą trenerzy (liderzy) na poziomie 6 DAN w sportach walki oraz trenerzy i instruktorzy Taktyki i Technik Interwencji z obu resortów                          z długoletnim doświadczeniem szkoleniowym , a wielu z nich i operacyjnym w swoich resortach. Pierwszy raz w Polsce praktycy szkoleniowcy o tak wysokim poziomie technicznym i praktycy szkolący min. Żandarmerię Wojskową , Policję i inne służby spotkają się na wspólnych warsztatach .
 
Pięć spotkań obejmować będzie prawidłową metodykę nauczania posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa oraz szkolenie w zakresie wykorzystania pałki teleskopowej w ekstremalnych sytuacjach. Temat wiodący to walka z kilkoma napastnikami i wypracowanie przez liderów wraz adeptami z uprawnieniami instruktorskimi określonego zakresu technik niezbędnego do zakwalifikowania się na kurs Instruktorski TTI o poszerzonym programie który odbędzie się jesienią br. na terenie SWF WAT.
Warsztaty zakończą się wydaniem zaświadczeń z zakresu doskonalenia zawodowego z Taktyki i Technik Interwencji , posługiwania się pałką wielofunkcyjna typu Tonfa i teleskopową.
Niezależnie od tego możliwe będą egzaminy dla zainteresowanych na stopnie Kyu                  i Dan w Combat Ju –Jitsu; Ko-budo, Karate, Defendo / po spełnieniu wymogów egzaminacyjnych i dopuszczeniu przez głównych trenerów systemów
 
 

Terminarz: 

 

Każde spotkanie zaczynać się będzie w soboty o godz.9.00 – 14.00 i od 16.00 - 18.00; w niedzielę 9.00 – 13.00 .
 
16 / 17.02.2013r.;    Tonfa i teleskop; WWBK ; TTI z wykorzystaniem ŚPB; pojazd
16 / 17.03.2013r.      Tonfa i teleskop; WWBK ; TTI z wykorzystaniem ŚPB; parter
13 / 14.04. 2013r.     Tonfa i teleskop; WWBK ; TTI z wykorzystaniem ŚPB;                                                 pomieszczenia, taktyka specjalna
25 / 26.05.2013r.      Jak powyżej, oraz trening strzelecki / broń krótka i długa /
8 / 9. 06.2013r.         TTI z wykorzystaniem ŚPB ; strzelanie taktyczne (sprawdziany,
                                   egzaminy dla chętnych )
Strój: dresy , operacyjny służbowy, kimono / zależnie od miejsca realizacji zajęć /
            Sala gimnastyczna, mata, teren poligonu / każdorazowo określany.  
Sprzęt: pałka typu Tonfa, pałka teleskopowa, pas z kaburą i kajdankami, uchwytem
            na Tonfę. Poza pasami pozostały sprzęt jest do wypożyczenia na miejscu.
 
 
 

Nocleg: Warszawa ; Hotel Asystenta WAT ul. Kaliskiego 9 tel. 22 / 683 73 64

 

p. 2 osobowy - 90 zł/ os./ noc
 
Przewidziany jest za każdym razem dla liderów-instruktorów z czarnymi pasami i żołnierzy jednostek specjalnych tzw. „trening zamknięty” tematyka „niekonwencjonalne systemy walki”
 
 

Koszty uczestnictwa jednego zgrupowania:

 

 
Członkowie obu stowarzyszeń      - 120,- PLN + VAT
Uczestnicy z zewnątrz                     - 220,- PLN + VAT
 

Wpłaty: na miejscu na sali: 8.30 w dn.16.02.2013r.

 

Sala sportów walki   Akademik Wojskowy Nr 1 WAT ul. Kaliskiego 17
 

 

 

Warunek uczestnictwa:
 

Zgłoszenie swego uczestnictwa do 8.02.2013r.:

 

mail-em na adres: ryszard.krol@ipsystem.pl podając :
 
Nazwisko imię, miejsce pracy lub stowarzyszenie sportowe, uprawnienia instruktorskie, stopień zaawansowania w sportach walki, uprawnienia z zakresu technik interwencji (CSP, lub inny ośrodek) lub inne. Telefon kontaktowy. Czy zamówić nocleg…
                                                
16 / 17.02.2013r. Strój : dres lub kimono, pałka Tonfa, pałka teleskopowa.
 
Akademik wojskowy Nr 1 WAT ul. Kaliskiego 17 (naprzeciw gmachu głównego uczelni po drugiej stronie ulicy) – III p. sala sportów walki / mata /
 
Szkolenie i warsztaty tego typu  to solidna i rzetelna porcja taktyki i technik walki                    i podejmowania interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego (ŚPB) niezbędna do prowadzenia na odpowiednim poziomie zajęć ze służbami i policją .
To okazja do zweryfikowania swoich poglądów i doświadczenia odmiennej metodyki szkoleń nakierowanej na zwykłego żołnierza lub „specjalna” o wysokich wymaganiach.
Zapraszamy wszystkich chętnych , w szczególności trenujących sporty walki do wymiany doświadczeń z praktykami.
 
Liczę że każdy z kolegów skorzysta z rzadkiej okazji opanowania i doskonalenia warsztatu „pracy” z zakresu taktyki i technik interwencji w gronie doświadczonych instruktorów. Tym bardziej że warsztaty te są przepustką do kursu „Instruktor taktyki i technik interwencji i posługiwania się pałką wielofunkcyjna typu Tonfa oraz pałką teleskopową”
 
Proszę o kontakt osób chętnych skorzystania z Hotelu do 02.02.2013r.
 
Pozdrawiam!
 
Prezes
Ryszard KRÓL
tel. 606 177 228
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dodatkowa dla osób z zewnątrz spoza Związku I.P. SYSTEM:
 
Głównym mentorem tych spotkań będzie autor policyjnego programu taktyki i technik interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 6 DAN Combat Ju-Jitsu; 3DAN Karate, 3DAN Kobudo mgr Ryszard Król ( w 1996r. w CSP w Legionowie zakończył kontrakt szkoleniowy dla Kadry Zakładu Taktyki i Technik Interwencji i wraz z jego szefem Inspektorem Waldemarem Złoto wprowadzał podstawowy program szkolenia dla prewencji policyjnej w zakresie obezwładniania, pałki wielofunkcyjnej typu Tonfa oraz podejmowania interwencji.).
Obecnie pracujący w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej gdzie Rozkazem Komendanta Głównego Żandarmerii zostały wprowadzone do obowiązkowego szkolenia Żandarmerii i innych służb programy jego autorstwa : „Działania konwoju w sytuacjach szczególnych”, „Taktyka i techniki posługiwania się bronią w zagrożeniu”  oraz „Taktyka i techniki interwencji oraz posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa” i rozwinięcie dawnych i obecnych programów „Instruktor taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa”.
Pracuje również w Studium Wychowania Fizycznego WAT i zajmuje się przedmiotem „Walka w bliskim kontakcie” studentów IV roku oraz prowadzi wspólnie z instruktorami Związku jedyną tego typu sekcję strzelecką uczelni wojskowej w Europie „Sekcję strzelań taktycznych” gdzie cykl szkolenia trwa 3 lata i studenci żołnierze opanowują taktykę pola walki oraz walki w terenie zurbanizowanym w tym taktykę specjalną / wszyscy „wychodzą” na 4-tym roku instruktorami /.
 
 


udostepnij