;

Obóz Letni - Jastrzębia Góra 2013r

 

 

ZWIĄZEK SPORTOWY KARATE SHOTOKAN NSKF POLSKA

 

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 34a

 

CENTRUM PROMOCJI SPORTU I REKREACJI  „DRAGON”

 

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 19

 
 
 

O b ó z   L e t n i

 

SZKOLENIOWO - REKREACYJNO - SPORTOWY

 
 

Organizator                       : Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach,

 

Termin                         : 30.07 – 09.08.2013r.

 

Miejsce                              : Dom Kolonijny „Szum morza” Jastrzębia Góra

 

Zakwaterowanie           : Pokoje 2-8 osobowe z łazienkami,

 

Wyżywienie                 : 3 posiłki i podwieczorek

 

Treningi prowadzą       : Maciej Grubski 6 Dan i Asystenci

 

                             

Program : Rozruch poranny, 2 treningi dziennie (karate, karate combat), osobne zajęcia dla towarzyszących rodziców, egzamin na stopnie uczniowskie KYU w karate shotokan NSKF dla chętnych, obozowy turniej Karate Shotokan NSKF i Karate Combat, specjalizacyjne treningi dla zawodników Kadry Polski Karate Shotokan NSKF, trening strzelania sportowego z pistoletów pneumatycznych i ASG, gry paintballowe, dyskoteki, filmy video, ognisko, konkursy, wycieczki, zwiedzanie okolic, rejs statkiem po morzu, inne atrakcje !!!
 
 

Tematy treningów :

 

- Karate - Nauka i doskonalenie kombinacji do walki sportowej, Timing kumite, specjalistyczne treningi Kadry Polski w Karate Shotokan, sparringi, trening motoryczny, wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu,

 

- Karate Combat – specjalistyczne treningi dla instruktorów, trening strzelecki, zajęcia poligonowe, trening kumite combat, walki paintballowe, zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia, reakcja na atak, walka z kilkoma przeciwnikami

 
 

KOSZT :    1.150,00 zł.

 

 

 

(obejmuje pobyt, program, ubezpieczenie, opiekę instruktorsko-pedagogiczną nad nieletnimi, udział w treningach i zawodach)

 

 

Rezerwacja miejsc: Maciej Grubski 513 -089 - 657, lub u instruktora przed treningiem.
Karty obozowe i zgłoszenia na obóz u instruktorów prowadzących i na stronie www.karatenskf.pl
 
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń wraz z pierwszą ratą (300.00 zł.) do 31.05.2013r.
Wpłaty u instruktora przed treningiem lub na konto:
BS w Poddębicach nr 02 9263 0000 0009 0115 2000 0001
Wpłata drugiej raty (450,00zł.) do 15.06.2013r., trzeciej do 30.06.2013r.(400,00zł.)                 
 
 

U w a g a !

 
- Wpłacenie I raty jest jednoznaczne z wpisaniem osoby na listę uczestników.
- Poszczególne raty wpłat należy wpłacać zgodnie z wyznaczonymi datami.
Rezygnacja z udziału w obozie:
- jeśli nastąpi do 30.06.2013r. organizator zwraca całą wpłaconą kwotę.
- jeśli nastąpi od 01.07.2013r. do 10.07.2013r. organizator nie zwraca I wpłaty.
- jeśli rezygnacja nastąpi po 10.07.2012r. wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

udostepnij