;

Praca magisterska

 

Z wielką przyjemnością chce zakomunikować, że nasz kolega mgr!!! Mateusz Gralka "Mati" ukończył studia magisterskie i obronił pracę magisterską pt." KARATE COMBAT JAKO NOWOCZESNA FORMA WYCHOWANIA OBRONNEGO". Jest to pierwsza praca na temat Karate Combat.
Gratuluję i jednocześnie dziękuję za podjęcie takiego tematu. Prace czytałem i mam o niej bardzo dobre zdanie.

Maciej Grubski
 

udostepnij