;

WARSZTATY TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI DOBIEGŁY KOŃCA!

 

W dniach 8-9 czerwca 2013r. w warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się ostatnie warsztaty TTI.
Wzięli w nich udział instruktorzy Karate Combat:
Maciej Grubski – Trener wykładowca
Maja Ostrowska
Mateusz Gralka
Krzysztof Gorzki
Dariusz Kowalkowski
Wojciech Olczak
Wojciech Czas
Piotr Folek
Andrzej Bojanowski
Podsumowaniem warsztatów był egzamin, do którego przystąpili i zdali pozytywnie wszyscy instruktorzy Karate Combat.
Po zdanych egzaminach wręczone zostały  DYPLOMY ukończenia
 
WRSZTATÓW TAKTYCZNO-TECHNICZNYCH TECHNIK INTERWENCJI
„TAKTYKA DZIAŁAŃ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA”
Szkolenie obejmowało łącznie 80 godzin zajęć praktycznych w zakresie:
·        Technik i taktyki walki z kilkoma napastnikami oraz szybkiego obezwładniania
·        Użycia środków przymusu bezpośredniego i technik transportowania
·        Strzelań dynamicznych i taktycznych
·        Taktyki i techniki działania w sytuacjach zakładniczych
·        Taktyki zatrzymania i przeszukiwania pojazdu
·        Posługiwania się pałką teleskopową oraz pałką wielofunkcyjną typu Tonfa
 
Zdane egzaminy uprawniają do  przystąpienia do kursu instruktorów taktyki i technik interwencji, który rozpocznie się we wrześniu 2013r.
 


Powered by Flash Gallery

 
 
INSTRUKTORZY KARATE COMBAT
UZYSKALI STOPNIE SZKOLENIOWE W COMBAT JU-JITSU!
 
Na zakończenie warsztatów odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie w Combat Ju-Jitsu. Przed komisja w składzie
 
Shihan Ryszard Król   -          Przewodniczący komisji
Shihan Maciej Grubski -          Członek Komisji
 
Do egzaminu przystąpili:
 
Bojanowski Andrzej
Gralka Mateusz
Kowalkowski Dariusz
Ostrowska Maja
 
Wszyscy po bardzo dobrze zdanych egzaminach uzyskali stopień 5 KYU w Combat Ju-Jitsu
 
Gratulujemy!


udostepnij