Prowadzimy kursy oraz szkolenia w zakresie samoobrony, techniki walki, obozy szkoleniowe, imprezy integracyjno-szkoleniowe.

Uchwałą nr 2/2012 Walnego Zebrania Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska została powołana Komisji do spraw Karate Combat Działająca w ramach Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska
Skład Komisji:
 • Maciej Grubski – Przewodniczący
 • Irena Kołakowska – Członek
 • Michał Krzemiński – Członek
 • Andrzej Bojanowski – Członek
 • Krzysztof Gorzk – Członek
 • Mateusz Gralka – Członek
Do kompetencji powołanej Komisji należy:
 • czuwanie nad jednolitymi, zunifikowanymi formami treningowymi w Karate Combat w całym kraju,
 • opracowanie konkurencji sportowych i regulaminu zawodów,
 • opracowanie zasad nadawania i przedłużania licencji zawodniczych, instruktorskich, i sędziowskich w Karate Combat,
 • czuwanie nad poprawnością merytoryczną pracy instruktorów Karate Combat w całym kraju,
 • opracowanie kalendarza aktywności Komisji,
 • opracowanie corocznie systemu szkoleń dla instruktorów Karate Combat,
 • wyznaczanie i weryfikacja zawodników do startów w zawodach Karate Combat lub innych o podobnym regulaminie,
 • współpracowanie z innymi organizacjami o podobnym charakterze w celach organizacyjnych, szkoleniowych, sportowych i innych niezbędnych do rozwijania systemu Karate Combat,

Komisja swą funkcję sprawuje ponadto jako organ pomocniczy Zarządu.