;

II POLSKIE MISTRZOSTWA KARATE COMBAT w konkurencji POLIGON

 

 

   

 


 
Z w i ą z e k   S p o r t o w y 
  K a r a t e  S h o t o k a n   N S K F  P o l s k a 
Oraz
  P.G.K.”T E R M Y   U N I E J Ó W” 
 zapraszaja na

 

II  POLSKIE MISTRZOSTWA KARATE COMBAT

 

w konkurencji

„ P O L I G O N”

UNIEJÓW, dn. 18.05.2013r.

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY:                                       PARTNER:

       

Pod Patronatem:

 

 JOANNY SKRZYDLEWSKIEJ  -  POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
MACIEJA GRUBSKIEGO  -  SENATORA RP
Rektor-Komendant WAT W Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
JÓZEFA KACZMAREK  -  BURMISTRZA UNIEJOWA
 
 
 

 1. Organizator:

 

 

Związek Sportowy Karate Shotokan NSKF Polska

 

 

ul. Łódzka 34a, 99-200 Poddębice

 

 

Tel. 0-513 089 657

 

 

e-mail: maciej.grubski@karatecombat.pl

 

 

www.karatecombat.pl

 

 

 

 

 

P.G.K.”TERMY UNIEJÓW” Sp. Z o.o. w Uniejowie

 

 

99-210 Uniejów ul. Polna 37

 

 

Tel. 502674979

 

 

www.termyuniejow.pl

 

 

 1. Termin:

 

 

18.05.2013r. (sobota)

 

 

 1. Miejsce:

 

 

TERMY W UNIEJOWIE – przy kompleksie termalno-basenowym ul. Zamkowa 5

 

 

 1. Program:

 

 

18.05.2013r. (sobota)

 

 

           800-930          - ZAPISY

 

 

1000-1800    - ZAWODY

 

 

            1800              - UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW

 

 
 

 Biuro zawodów czynne w dniu 18 maja 2013r. od godz.800

 

 

 Termy w Uniejowie – kompleks termalno-basenowy ul. Zamkowa 5

 

 

 1. Warunki startu dla zawodników:

 

 
 

a)   aktualne badania lekarskie (oświadczenie pisemne klubu lub startującego)

 

 

b)   ubezpieczenie NNW podczas zawodów sportowych (zaświadczenie pisemne klubu lub zawodnika)

 

 

c)   podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na start w zawodach

 

 

d)   wniesienie opłaty startowej

 

 

 1. Opłata startowa:                      50,00zł.

 

 

           

 

 1. Warunki startu:

 

 • Zgłoszenie się w dniu zawodów do godziny 930
 • Posiadanie aktualnych badan lekarskich lub pisemne oświadczenie o ich posiadaniu
 • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW lub pisemne oświadczenie o ich posiadaniu
 •  

 • Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w zawodach

 

 1. Wniesienie opłaty startowej

 

 

 1. Nagrody:   

 

 

Dla wszystkich uczestników, bezpłatne wejście na kompleks termalno-basenowy na                3 godziny!

 

 

Dla zwycięzców turnieju przewidziane są puchary za m-ca 1,2,3 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

 

 

 1. UWAGA

 

 

Organizator zapewnia pistolety wiatrówki, rzutki, okulary ochronne oraz gaz i śrut.

 

 

Zawodnicy posiadający swoje pistolety wiatrówki mogą ich używać, po uprzednio uzyskanej zgodzie od organizatora.

 

Przepisy konkurencji Karate Combat - POLIGON są do pobrania na stronie www.karatecombat.pl
 
 

 
 
Mapki z planem działań:
 
 
       


 

udostepnij