Założenia systemu

English version 🇬🇧

KARATE COMBAT to nowoczesny system walki wykorzystujący w najbardziej efektywny sposób ciało ludzkie do samoobrony poprzez zadawanie ciosów, kopnięć, wykonywanie dźwigni, ucisków w miejsca wrażliwe, podcięć, rzutów, prawidłowego – bezpiecznego padania i przewracania się, wykorzystujący do samoobrony różnego rodzaju broń: pałkę tonfa, kij, kajdanki, pistolety i karabiny. Dzięki temu Karate Combat jest nowoczesnym, kompleksowym i wszechstronnym systemem walki. System oparty jest na technikach dalekowschodniej sztuki walki karate – uderzeniach różnymi powierzchniami dłoni, przedramienia i ramienia, kopnięciach różnymi powierzchniami stopy i kolanem, podcięciach, blokach, przechwyceniach oraz tego co wyróżnia trening sztuki walki karate – timing techniki i walki. Trening Karate Combat odbywa się w tradycyjnym systemie szkolenia, wykorzystuje psychologiczne i pedagogiczne aspekty przygotowania człowieka do treningu, walki i radzenia sobie ze stresem I emocjami w różnych sytuacjach. Podłoże emocjonalne, wykorzystywane jest do kształtowania osobowości uczestnika szkolenia w kierunku wykorzystania poznanych technik tylko w obronie zdrowia i życia własnego oraz osób potrzebujących pomocy. System Karate Combat w tradycyjny sposób traktuje osoby trenera, instruktora i ucznia. To element szkolenia wprowadzający dyscyplinę, hierarchię i odpowiedzialność za zdrowie i życie współćwiczącego i przeciwnika.

W nowoczesnym systemie walki Karate Combat wykorzystane zostały także techniki walki wręcz występujące w Combat Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu (dźwignie, dźwignie transportowe, podcięcia, duszenia, obezwładniania uzbrojonego przeciwnika, obrona przed nożem, pistoletem, pałką, itp.) i Boksie (bokserskie techniki ataku i obrony, uniki, zejścia z linii ciosu, praca nóg, kombinacje uderzeń oraz system treningu motorycznego), BJJ (walki w parterze) oraz Kobudo (użycie różnych rodzajów broni do walki wręcz).

Karate Combat to także kompleksowy system samoobrony wykorzystujący tradycyjną i specjalistyczną broń: pałka tonfa, noże, kajdanki, nun – chaku, pałka teleskopowa, kije i inne. Elementem szkolenia w systemie Karate Combat jest szkolenie survivalowe, obsługa różnych pojazdów (kłady, samochody terenowe i ciężarowe itp.), nauka strzelania z broni pneumatycznej i sportowej, znajomość pierwszej pomocy przedlekarskiej. To kompleksowy system szkolenia przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Możliwy do wykorzystania przez wszystkie służby mundurowe. System Karate Combat wykorzystuje wiedzę medyczną punkty atemi-waza do natychmiastowego obezwładnienia przeciwnika.

To co wyróżnia system Karate Combat od pozostałych stylów karate I innych systemów walki, to płynne połączenie i przenikanie się technik Karate z technikami Combat Ju-Jitsu, Samoobrony, BJJ i Boksu oraz Kobudo. To system korzystający z najnowszych osiągnięć medycyny sportowej, biomechaniki, metodyki i teorii sportu oraz starożytnych sposobów obezwładniania przeciwnika. Karate Combat to jedyny system przygotowujący do walki z dwoma lub kilkoma przeciwnikami.

PRZEPISY WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT
W SYSTEMIE KARATE COMBAT
ROZGRYWANEJ W RAMACH
POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

KATEGORIE WIEKOWE

JUNIOR – 18 -20 LAT

SENIOR – 21 – 34 LATA

WETERAN – 35+

KATEGORIE WAGOWE

WAGA LEKKA – DO 65 kg.

WAGA ŚREDNIA – DO 80 kg.

WAGA CIĘŻKA – +80 kg.

OPEN

POLE WALKI

WALKA SPORTOWA W KUMITE COMBAT ROZGRYWA SIĘ NA MACIE DO WALK KARATE, RINGU LUB WYZNACZONYM POLU WALKI NA TRAWIE.

GRUBOŚĆ MATY – 2-5 cm.

WYMIARY MATY – 8 x 8 m.

STREFA BEZPIECZNEJ MATY LUB POLA – 1m.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA – 3m.

CZAS WALKI

WALKA TOCZY SIĘ 2 MIN. EFEKTYWNEGO CZASU WALKI. SĘDZIA PRZERYWA WALKĘ TYLKO W MOMENTACH NIEBEZPIECZNYCH, NA WYRAŹNY ZNAK ZAWODNIKA LUB TRENERA.

UBIÓR ZAWODNIKÓW

ZAWODNICY STARTUJĄCY W WALCE SPORTOWEJ KUMITE COMBAT UBRANI SĄ W :

– KARATE – GI koloru białego lub czarnego

– ZAWODNICY WALCZĄ BOSO

OBOWIĄZKOWY SPRZĘT UŻYWANY W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT w konkurencji Kumite Combat

– RĘKAWICE DO WALK MMA

– KASK OCHRONNY (bokserski)

– OCHRANIACZ NA ZĘBY

– OCHRANIACZ NA KROCZE

– OCHRANIACZ NA PIERSI U KOBIET

– OCHRANIACZ NA PODUDZIE I STOPĘ (jak w kumite sanbon shobu WUKF)

DOZWOLONY SPRZĘT UŻYWANY W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT

– BANDAŻ NA DŁONIE

NIEDOZWOLONY SPRZĘT I UBRANIE W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT

– OKULARY

– DODATKOWE ELEMENTY STROJU

SĘDZIOWIE

WALKĘ SPORTOWĄ W KUMITE COMBAT SĘDZIUJE:

SUSHIN – SĘDZIA GŁÓWNY – PROWADZĄCY WALKĘ NA MACIE

FUKUSHIN – 3 SĘDZIÓW PUNKTOWYCH SIEDZĄCYCH PRZY MACIE NA KRZESŁACH, NA BOKACH MATY

KANSA – SĘDZIA TECHNICZNY – MIERZĄCY CZAS

SĘDZIA MEDYCZNY (JAK W WUKF)

PUNKTACJA

– ZA KAŻDY CIOS I KOPNIĘCIE, KTÓRE DOJDZIE DO CELU – 4 pkt.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA – 2 pkt.

– ZA ZAŁOŻENIE DŹWIGNI (nie zakończonej poddaniem) – 2 pkt.

– ZA DUSZENIE (nie zakończone poddaniem) – 2 pkt.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONE TRZYMANIEM DUSZENIEM, DŹWIGNIĄ, (nie zakończonej poddaniem) – 4 PKT.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONE NIE BRONIONYM UDERZENIEM LUB KOPNIĘCIEM W DOZWOLONĄ STREFĘ – 10 pkt.

– RZUT ZAKOŃCZONY POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONY

TRZYMANIEM, DUSZENIEM, CIOSEM LUB KOPNIĘCIEM – 10 pkt.  

WALKA MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZD CZASEM:

A) GDY ZAWODNIK ZDOBĘDZIE 10 pkt.

B) NOKAUTEM

B) GDY PRZECIWNIK SIĘ PODDA

C) GDY LEKARZ NIE DOPUŚCI ZAWODNIKA DO DALSZEJ WALKI

– jeśli kontuzja spowodowana została niedozwolona techniką, walkę zwycięża zawodnik kontuzjowany

– jeśli kontuzja spowodowana została prawidłowo wykonaną techniką, zawodnik kontuzjowany przegrywa walkę

D) GDY JEDEN Z ZAWODNIKÓW ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY

– ZA UDERZANIE W MIEJSCE ZABRONIONE

– ZA WYKONANIE NIEDOZWOLONEJ TECHNIKI

– ZA NIESPORTOWE, NIEGODNE ZACHOWANIE

– ZA WYJŚCIE POZA POLE WALKI PO RAZ CZWARTY

– ZA UŻYWANIE NIEDOZWOLONEGO SPRZĘTU

WALKA MOŻE ZAKŃCZYĆ SIĘ REMISEM

Gdy walka zakończy się remisem, tzn. żaden z zawodników nie uzyska przewagi punktowej. Odbędzie się druga walka. W sytuacji kiedy i ta walka zakończy się remisem, decyzję podejmą sędziowie wpisując zwycięzcę w karcie punktowej.

KARY

– ZA ATAK W ZABRONIONĄ STREFĘ – 2 pkt.

– ZA WYKONANIE TECHNIKI ZABRONIONEJ – 2 pkt.

WYJŚCIE POZA POLE WALKI

– ZA PIERWSZE WYJŚCIE NIE PRZYZNAJE SIĘ KARY

– ZA DRUGIE WYJŚCIE PRZYZNAJE SIĘ DWA PUNKTY KARNE

– ZA TRZECIE WYJŚCIE PRZYZNAJE SIĘ CZTERY PUNKTY KARNE

ZABRONIONE STREFY ATAKU

1. TYŁ GŁOWY 2. KRĘGOSŁUP 3. KRTAŃ – UDERZENIA, PCHNIĘCIA, KOPNIĘCIA 4. OCZY 5. KROCZE

TECHNIKI ZABRONIONE

1. ATAK PALCAMI W OCZY 2. UCISKANIE OCZU 3. ATAKI ŁOKCIEM W TYŁ GŁOWY I KRĘGOSŁUP 4. KOPNIĘCIA W OKOLICE GŁOWY LEŻĄCEGO PRZECIWNIKA 5. KOPNIĘCIA W OKOLICE KRĘGOSŁUPA LEŻĄCEGO PRZECIWNIKA

DOPUSZCZENIE ZAWODNIKA DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

ZAWODNIK NIE MAJĄCY UKOŃCZONYCH 18 LAT MUSI PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA START W KONKURENCJI KUMITE COMBAT W DANYCH ZAWODACH

ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ WAŻNE BADANIA LEKARSKIE OD LEKARZA SPORTOWEGO DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W WALKACH SPORTOWYCH

ZAWODNIK MUSI BYĆ ZDROWY W MOMENCIE WCHODZENIA DO WALKI, TZN. NIE MOŻE MIEĆ WIDOCZNYCH URAZÓW, ZŁAMAŃ, WIDOCZNYCH KONTUZJI, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO CIĘŻKIEJ KONTUZJI LUB URAZU – STWIERDZA TO SĘDZIA MEDYCZNY, BADAJĄC ZAWODNIKA PRZED WEJŚCIEM NA MATĘ

ZAWODNIK MUSI PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W KARATE COMBAT W KONKURENCJI KUMITE

COMBAT W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

ODWOŁANIE OD DECYZJI SĘDZIÓW

ZAWODNIKOWI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI SEDZIÓW.

1. ODWOŁANIE OD DECYZJI ODBYWA SIĘ TYLKO DO MOMENTU, KIEDY ZAWODNIK NIE OPUŚCI POLA WALKI.

2. ODWOŁANIE WNOSI TRENER LUB KIEROWNIK EKIPY ZAWODNIKA WALCZĄCEGO

3. ODWOŁANIE MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO DECYZJI TECHNICZNYCH

PRZEPISY KOŃCOWE

W RAZIE SYTUACJI NIE OPISANEJ W PRZEPISACH WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT ROZGRYWANEJ W SYSTEMIE KARATE COMBAT ODBYWAJĄCEJ SIĘ W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE, OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJE SĘDZIA GŁÓWNY PO KONSULTACJI Z SĘDZIAMI BOCZNYMI.

LISTA SEDZIÓW SYSTEMU WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT

W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

Lista sędziów jest rok rocznie uaktualniana. Sędziowie po spełnieniu odpowiednich wymogów otrzymują licencję sędziego.

K A R A T E C O M B A T      

RULES OF KUMITE SPORT FIGHT
IN KARATE COMBAT SYSTEM
HELD IN THE POLISH KARATE UNION

AGE DIVISIONS

JUNIOR – 18 -20

SENIOR – 21 – 34

VETERAN – 35+

WEIGHT CLASSES

Women

LIGHT WEIGHT – UP TO 55 kg

MEDIUM WEIGHT – UP TO 67 kg

HEAVY WEIGHT – +67 kg

OPEN

Men

LIGHT WEIGHT – UP TO 65 kg

MEDIUM WEIGHT – UP TO 80 kg

HEAVY WEIGHT – +80 kg

OPEN

FIGHTING AREA

SPORT FIGHTS IN KUMITE COMBAT TAKE PLACE ON A KARATE MAT OR IN A RING OR DESIGNATED FIGHTING AREA IN A GRASS FIELD.

THICKNESS OF THE MAT – 2-5 cm.

DIMENSIONS OF THE MAT – 8 x 8 m.

ZONE OF THE SAFE MAT OR AREA – 1 m.

SAFETY AREA – 3 m.

BOUT LENGTH

A BOUT GOES ON FOR 2 MINUTES OF EFFECTIVE COMBAT TIME. THE REFEREE WILL STOP THE BOUT ONLY IN DANGEROUS MOMENTS, AT THE CLEAR SIGN OF THE

CONTESTANT OR COACH.

CONTESTANTS’ CLOTHING

CONTESTANTS PARTICIPATING IN KUMITE COMBAT SPORT FIGHTS SHALL WEAR:

– white or black KARATE – GI

– CONTESTANTS FIGHT BAREFOOT

MANDATORY EQUIPMENT USED IN KARATE COMBAT SPORT FIGHTS in the Kumite Combat event

– MMA GLOVES

– (boxing) HEADGUARD

– MOUTHPIECE

– GROIN PROTECTOR

– CHEST PROTECTOR FOR WOMEN

– SHIN AND FOOT PROTECTOR (as in kumite sanbon shobu WUKF)

PERMITTED EQUIPMENT USED IN KARATE COMBAT SPORT FIGHTS

– HAND WRAPPING

EQUIPMENT PROHIBITTED IN KARATE COMBAT SPORT FIGHTS

– SPECTACLES

– ADDITIONAL CLOTHING ELEMENTS

JUDGES

SPORT FIGHTS IN KUMITE COMBAT ARE EVALUATED BY:

SUSHIN – THE CENTRAL REFEREE who conducts the bout on the mat

FUKUSHIN – 3 SCORING JUDGES WHO SIT AT THE MAT ON CHAIRS, ON THE SIDES OF THE MAT

KANSA – TECHNICAL REFEREE WHO MEASURES TIME

MEDICAL REFEREE (AS IN WUKF)

SCORING

– FOR EVERY STRIKE AND KICK LANDED BY A CONTESTANT – 4 points

– FOR EVERY SWEEP THAT ENDS IN TAKING AN OPPONENT TO THE GROUND – 2 points

– FOR APPLYING A JOINT LOCK (not ending in submission) – 2 point

– FOR APPLYING A JOINT LOCK (ending in submission) – 2 points

– FOR EVERY SWEEP THAT ENDS IN TAKING AN OPPONENT TO THE GROUND AND ENDS WITH A HOLD, CHOKE OR JOINT LOCK (not ending in submission) – 4 points

– FOR EVERY SWEEP THAT ENDS IN TAKING AN OPPONENT TO THE GROUND AND ENDS IN AN STRIKE OR KICK, NOT GUARDED AGAINST, TO THE PERMITTED AREA – 10 points

– THROW THAT ENDS IN TAKING AN OPPONENT TO THE GROUND AND ENDS IN A HOLD, CHOKE, STRIKE OR KICK – 10 POINTS

A BOUT MAY END EARLIER:

A) WHEN A CONTESTANT SCORES 10 points

B) IN CASE OF A KNOCK-OUT

B) WHEN THE OPPONENT SUBMITS

C) WHEN A DOCTOR PROHIBITS A CONTESTANT FROM CONTINUING THE FIGHT

– if the injury had been caused by a forbidden technique, the injured contestant wins the bout

– if the injury had been caused by a correctly performed technique, the injured contestant loses the bout

D) WHEN ONE OF THE CONTESTANTS IS DISQUALIFIED

– FOR STRIKING IN A FORBIDDEN AREA

– FOR PERFORMING A FORBIDDEN TECHNIQUE

– FOR UNSPORTSMANLIKE, UNDIGNIFIED BEHAVIOUR

– FOR LEAVING THE FIGHTING AREA FOR THE FOURTH TIME

– FOR USING FORBIDDEN EQUIPMENT

A BOUT MAY END IN A DRAW

When a bout ends in a draw, i.e. none of the contestants gains a point advantage. There will be a second bout. If this bout also ends in a draw, the judges will decide and enter the winner in the scoring card.

PENALTIES

– FOR AN ATTACK TO A FORBIDDEN AREA – 2 points

– FOR PERFORMING A FORBIDDEN TECHNIQUE – 2 points

LEAVING THE FIGHTING AREA

– NO PENALTY IS APPLIED FOR LEAVING THE FIGHTING AREA FOR THE FIRST TIME

– TWO PENALTY POINTS ARE GIVEN FOR THE LEAVING THE FIGHTING AREA FOR THE SECOND TIME

– FOUR PENALTY POINTS ARE GIVEN FOR THE LEAVING THE FIGHTING AREA FOR THE THIRD TIME

FORBIDDEN ATTACK AREAS

1. BACK OF THE HEAD 2. SPINE 3. THROAT – STRIKING, PUSHING, KICKING 4. EYES 5. GROIN

FORBIDDEN TECHNIQUES

1. ATTACKING EYES WITH ONE’S FINGERS 2. APPLYING PRESSURE ON EYES 3. ATTACKING THE BACK OF THE HEAD OR SPINE WITH AN ELBOW 4. KICKING A LYING OPPONENT IN THE HEAD AREA 5. KICKING A LYING OPPONENT IN THE SPINE AREA.

ADMITTING A CONTESTANT TO SPORTS COMPETITION

A CONTESTANT UNDER 18 YEARS OF AGE MUST SUBMIT A WRITTEN PERMISSION FROM THEIR PARENTS OR LEGAL GUARDIANS FOR THEIR ENTRY IN THE KUMITE COMBAT EVENT IN THE GIVEN COMPETITION

THE CONTESTANT MUST HAVE A VALID MEDICAL EXAMINATION FROM THE SPORTS DOCTOR ALLOWING THEM TO PARTICIPATE IN SPORT FIGHTS.

THE CONTESTANT MUST BE HEALTHY WHEN ENTERING A BOUT, I.E. THEY MUST NOT HAVE ANY VISIBLE TRAUMAS, FRACTURES OR VISIBLE INJURIES WHICH MAY LEAD TO A SERIOUS INJURY OR TRAUMA – THIS SHALL BE EVALUATED BY THE MEDICAL REFEREE, WHO SHALL EXAMINE THE CONTESTANT BEFORE THEY ENTER THE MAT.

THE CONTESTANT MUST PRESENT A WRITTEN CONSENT TO PARTICIPATE IN THE KARATE COMBAT SPORT COMPETITION IN THE KUMITE COMBAT EVENT IN IN THE POLISH KARATE UNION.

APPEAL AGAINST THE JUDGES’ DECISION

THE CONTESTANT HAS THE RIGHT TO APPEAL AGAINST THE JUDGES’ DECISION.

1. A DECISION MAY BE APPEALED AGAINST UNTIL THE CONTESTANT LEAVES THE FIGHTING AREA.

2. AN APPEAL CAN BE SUBMITTED BY THE COACH OR MANAGER OF THE FIGHTING CONTESTANT’S TEAM.

3. AN APPEAL CAN ONLY CONCERN TECHNICAL DECISIONS.

FINAL PROVISIONS

IN TH EVENT OF A SITUATION NOT DESCRIBED IN THE RULES OF KUMITE SPORT COMBAT HELD IN THE KARATE COMBAT SYSTEM IN THE POLISH KARATE UNION THE FINAL DECISION SHALL BE MADE BY THE CENTRAL REFEREE AFTER CONSULTING ASSISTANT REFEREES.

THE LIST OF REFEREES OF THE KUMITE COMBAT SPORT FIGHT SYSTEM

IN THE POLISH KARATE UNION

The list of referees is updated every year. Referees shall obtain a referee’s licence after fulfilling the appropriate requirements.