Założenia systemu

KARATE COMBAT to nowoczesny system walki wykorzystujący w najbardziej efektywny sposób ciało ludzkie do samoobrony poprzez zadawanie ciosów, kopnięć, wykonywanie dźwigni, ucisków w miejsca wrażliwe, podcięć, rzutów, prawidłowego – bezpiecznego padania i przewracania się, wykorzystujący do samoobrony różnego rodzaju broń: pałkę tonfa, kij, kajdanki, pistolety i karabiny. Dzięki temu Karate Combat jest nowoczesnym, kompleksowym i wszechstronnym systemem walki. System oparty jest na technikach dalekowschodniej sztuki walki karate – uderzeniach różnymi powierzchniami dłoni, przedramienia i ramienia, kopnięciach różnymi powierzchniami stopy i kolanem, podcięciach, blokach, przechwyceniach oraz tego co wyróżnia trening sztuki walki karate – timing techniki i walki. Trening Karate Combat odbywa się w tradycyjnym systemie szkolenia, wykorzystuje psychologiczne i pedagogiczne aspekty przygotowania człowieka do treningu, walki i radzenia sobie ze stresem I emocjami w różnych sytuacjach. Podłoże emocjonalne, wykorzystywane jest do kształtowania osobowości uczestnika szkolenia w kierunku wykorzystania poznanych technik tylko w obronie zdrowia i życia własnego oraz osób potrzebujących pomocy. System Karate Combat w tradycyjny sposób traktuje osoby trenera, instruktora i ucznia. To element szkolenia wprowadzający dyscyplinę, hierarchię i odpowiedzialność za zdrowie i życie współćwiczącego i przeciwnika.

W nowoczesnym systemie walki Karate Combat wykorzystane zostały także techniki walki wręcz występujące w Combat Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu (dźwignie, dźwignie transportowe, podcięcia, duszenia, obezwładniania uzbrojonego przeciwnika, obrona przed nożem, pistoletem, pałką, itp.) i Boksie (bokserskie techniki ataku i obrony, uniki, zejścia z linii ciosu, praca nóg, kombinacje uderzeń oraz system treningu motorycznego), BJJ (walki w parterze) oraz Kobudo (użycie różnych rodzajów broni do walki wręcz).

Karate Combat to także kompleksowy system samoobrony wykorzystujący tradycyjną i specjalistyczną broń: pałka tonfa, noże, kajdanki, nun – chaku, pałka teleskopowa, kije i inne. Elementem szkolenia w systemie Karate Combat jest szkolenie survivalowe, obsługa różnych pojazdów (kłady, samochody terenowe i ciężarowe itp.), nauka strzelania z broni pneumatycznej i sportowej, znajomość pierwszej pomocy przedlekarskiej. To kompleksowy system szkolenia przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Możliwy do wykorzystania przez wszystkie służby mundurowe. System Karate Combat wykorzystuje wiedzę medyczną punkty atemi-waza do natychmiastowego obezwładnienia przeciwnika.

To co wyróżnia system Karate Combat od pozostałych stylów karate I innych systemów walki, to płynne połączenie i przenikanie się technik Karate z technikami Combat Ju-Jitsu, Samoobrony, BJJ i Boksu oraz Kobudo. To system korzystający z najnowszych osiągnięć medycyny sportowej, biomechaniki, metodyki i teorii sportu oraz starożytnych sposobów obezwładniania przeciwnika. Karate Combat to jedyny system przygotowujący do walki z dwoma lub kilkoma przeciwnikami.

PRZEPISY WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT
W SYSTEMIE KARATE COMBAT
ROZGRYWANEJ W RAMACH
POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

KATEGORIE WIEKOWE

JUNIOR – 18 -20 LAT

SENIOR – 21 – 34 LATA

WETERAN – 35+

KATEGORIE WAGOWE

WAGA LEKKA – DO 65 kg.

WAGA ŚREDNIA – DO 80 kg.

WAGA CIĘŻKA – +80 kg.

OPEN

POLE WALKI

WALKA SPORTOWA W KUMITE COMBAT ROZGRYWA SIĘ NA MACIE DO WALK KARATE, RINGU LUB WYZNACZONYM POLU WALKI NA TRAWIE.

GRUBOŚĆ MATY – 2-5 cm.

WYMIARY MATY – 8 x 8 m.

STREFA BEZPIECZNEJ MATY LUB POLA – 1m.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA – 3m.

CZAS WALKI

WALKA TOCZY SIĘ 2 MIN. EFEKTYWNEGO CZASU WALKI. SĘDZIA PRZERYWA WALKĘ TYLKO W MOMENTACH NIEBEZPIECZNYCH, NA WYRAŹNY ZNAK ZAWODNIKA LUB TRENERA.

UBIÓR ZAWODNIKÓW

ZAWODNICY STARTUJĄCY W WALCE SPORTOWEJ KUMITE COMBAT UBRANI SĄ W :

– KARATE – GI koloru białego lub czarnego

– ZAWODNICY WALCZĄ BOSO

OBOWIĄZKOWY SPRZĘT UŻYWANY W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT w konkurencji Kumite Combat

– RĘKAWICE DO WALK MMA

– KASK OCHRONNY (bokserski)

– OCHRANIACZ NA ZĘBY

– OCHRANIACZ NA KROCZE

– OCHRANIACZ NA PIERSI U KOBIET

– OCHRANIACZ NA PODUDZIE I STOPĘ (jak w kumite sanbon shobu WUKF)

DOZWOLONY SPRZĘT UŻYWANY W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT

– BANDAŻ NA DŁONIE

NIEDOZWOLONY SPRZĘT I UBRANIE W WALCE SPORTOWEJ KARATE COMBAT

– OKULARY

– DODATKOWE ELEMENTY STROJU

SĘDZIOWIE

WALKĘ SPORTOWĄ W KUMITE COMBAT SĘDZIUJE:

SUSHIN – SĘDZIA GŁÓWNY – PROWADZĄCY WALKĘ NA MACIE

FUKUSHIN – 3 SĘDZIÓW PUNKTOWYCH SIEDZĄCYCH PRZY MACIE NA KRZESŁACH, NA BOKACH MATY

KANSA – SĘDZIA TECHNICZNY – MIERZĄCY CZAS

SĘDZIA MEDYCZNY (JAK W WUKF)

PUNKTACJA

– ZA KAŻDY CIOS I KOPNIĘCIE, KTÓRE DOJDZIE DO CELU – 4 pkt.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA – 2 pkt.

– ZA ZAŁOŻENIE DŹWIGNI (nie zakończonej poddaniem) – 2 pkt.

– ZA DUSZENIE (nie zakończone poddaniem) – 2 pkt.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONE TRZYMANIEM DUSZENIEM, DŹWIGNIĄ, (nie zakończonej poddaniem) – 4 PKT.

– ZA KAŻDE PODCIĘCIE ZAKOŃCZONE POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONE NIE BRONIONYM UDERZENIEM LUB KOPNIĘCIEM W DOZWOLONĄ STREFĘ – 10 pkt.

– RZUT ZAKOŃCZONY POWALENIEM PRZECIWNIKA I ZAKOŃCZONY

TRZYMANIEM, DUSZENIEM, CIOSEM LUB KOPNIĘCIEM – 10 pkt.  

WALKA MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZD CZASEM:

A) GDY ZAWODNIK ZDOBĘDZIE 10 pkt.

B) NOKAUTEM

B) GDY PRZECIWNIK SIĘ PODDA

C) GDY LEKARZ NIE DOPUŚCI ZAWODNIKA DO DALSZEJ WALKI

– jeśli kontuzja spowodowana została niedozwolona techniką, walkę zwycięża zawodnik kontuzjowany

– jeśli kontuzja spowodowana została prawidłowo wykonaną techniką, zawodnik kontuzjowany przegrywa walkę

D) GDY JEDEN Z ZAWODNIKÓW ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY

– ZA UDERZANIE W MIEJSCE ZABRONIONE

– ZA WYKONANIE NIEDOZWOLONEJ TECHNIKI

– ZA NIESPORTOWE, NIEGODNE ZACHOWANIE

– ZA WYJŚCIE POZA POLE WALKI PO RAZ CZWARTY

– ZA UŻYWANIE NIEDOZWOLONEGO SPRZĘTU

WALKA MOŻE ZAKŃCZYĆ SIĘ REMISEM

Gdy walka zakończy się remisem, tzn. żaden z zawodników nie uzyska przewagi punktowej. Odbędzie się druga walka. W sytuacji kiedy i ta walka zakończy się remisem, decyzję podejmą sędziowie wpisując zwycięzcę w karcie punktowej.

KARY

– ZA ATAK W ZABRONIONĄ STREFĘ – 2 pkt.

– ZA WYKONANIE TECHNIKI ZABRONIONEJ – 2 pkt.

WYJŚCIE POZA POLE WALKI

– ZA PIERWSZE WYJŚCIE NIE PRZYZNAJE SIĘ KARY

– ZA DRUGIE WYJŚCIE PRZYZNAJE SIĘ DWA PUNKTY KARNE

– ZA TRZECIE WYJŚCIE PRZYZNAJE SIĘ CZTERY PUNKTY KARNE

ZABRONIONE STREFY ATAKU

1. TYŁ GŁOWY 2. KRĘGOSŁUP 3. KRTAŃ – UDERZENIA, PCHNIĘCIA, KOPNIĘCIA 4. OCZY 5. KROCZE

TECHNIKI ZABRONIONE

1. ATAK PALCAMI W OCZY 2. UCISKANIE OCZU 3. ATAKI ŁOKCIEM W TYŁ GŁOWY I KRĘGOSŁUP 4. KOPNIĘCIA W OKOLICE GŁOWY LEŻĄCEGO PRZECIWNIKA 5. KOPNIĘCIA W OKOLICE KRĘGOSŁUPA LEŻĄCEGO PRZECIWNIKA

DOPUSZCZENIE ZAWODNIKA DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

ZAWODNIK NIE MAJĄCY UKOŃCZONYCH 18 LAT MUSI PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA START W KONKURENCJI KUMITE COMBAT W DANYCH ZAWODACH

ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ WAŻNE BADANIA LEKARSKIE OD LEKARZA SPORTOWEGO DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W WALKACH SPORTOWYCH

ZAWODNIK MUSI BYĆ ZDROWY W MOMENCIE WCHODZENIA DO WALKI, TZN. NIE MOŻE MIEĆ WIDOCZNYCH URAZÓW, ZŁAMAŃ, WIDOCZNYCH KONTUZJI, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO CIĘŻKIEJ KONTUZJI LUB URAZU – STWIERDZA TO SĘDZIA MEDYCZNY, BADAJĄC ZAWODNIKA PRZED WEJŚCIEM NA MATĘ

ZAWODNIK MUSI PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W KARATE COMBAT W KONKURENCJI KUMITE

COMBAT W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

ODWOŁANIE OD DECYZJI SĘDZIÓW

ZAWODNIKOWI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI SEDZIÓW.

1. ODWOŁANIE OD DECYZJI ODBYWA SIĘ TYLKO DO MOMENTU, KIEDY ZAWODNIK NIE OPUŚCI POLA WALKI.

2. ODWOŁANIE WNOSI TRENER LUB KIEROWNIK EKIPY ZAWODNIKA WALCZĄCEGO

3. ODWOŁANIE MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO DECYZJI TECHNICZNYCH

PRZEPISY KOŃCOWE

W RAZIE SYTUACJI NIE OPISANEJ W PRZEPISACH WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT ROZGRYWANEJ W SYSTEMIE KARATE COMBAT ODBYWAJĄCEJ SIĘ W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE, OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJE SĘDZIA GŁÓWNY PO KONSULTACJI Z SĘDZIAMI BOCZNYMI.

LISTA SEDZIÓW SYSTEMU WALKI SPORTOWEJ KUMITE COMBAT

W RAMACH POLSKIEGO ZJEDNOCZENIA KARATE

Lista sędziów jest rok rocznie uaktualniana. Sędziowie po spełnieniu odpowiednich wymogów otrzymują licencję sędziego.