;

Kolejne WARSZTATY TAKTYKI i TECHNIK INTERWENCJI za nami!

 

W dniach 13-14.04.2013r. odbyły się kolejne warsztaty TTI, tematem tych warsztatów była "Walka w bliskim dystansie, a wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach zagrożenia oraz walka z kilkoma uzbrojonymi przeciwnikami". W szkoleniu udział wzięli instruktorzy Karate Combat, członkowie IP SYSTEM oraz żołnierze WAT w Warszawie. Warsztaty prowadzili Shihan Ryszard Król 6 DAN Combat Ju-Jitsu i Shihan Maciej Grubski 6 DAN Karate. Na zakończenie szkolenia odbyły się walki treningowe w pełnym uzbrojeniu wojskowym i taktycznym. W szkoleniu udział wziął Dr ANDRZEJ CHODAŁA z-ca Kierownika Studium Wychowania Fizycznego WAT w Warszawie, Shihan Zbigniew Wojtkowiak 7 DAN Karate oraz mgr Waldemar Lachowski wykładowca Studium Wychowania Fizycznego WAT w Warszawie.
W wyniku współpracy wielu doświadczonych szkoleniowców powstaje program "Walki w bliskim kontakcie". Na czele grupy stoi trener Ryszard Król specjalista Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Będzie to system walki pozwalający nowoczesnemu żołnierzowi prowadzić działania na współczesnym polu walki. Teren zurbanizowany coraz częściej staje się areną walki. Wymaga to od współczesnego żołnierza umiejętności poruszania się w terenie zabudowanym i zamieszkałym, odpowiedniego zachowania się w czasie ataku w ciasnych pomieszczeniach, w których użycie broni może być problematyczne ze względów taktycznych i bezpieczeństwa interwencji. Umiejętność walki z uzbrojonym przeciwnikiem zdecydowanie podnosi wartość żołnierza, pozwala bez obawy kierować go nawet w najbardziej niebezpieczne miejsca opanowane przez wroga, wykonywać niebezpieczne misje i zadania. Wyszkolenie żołnierza do walki w bliskim kontakcie podnosi jego pewność siebie i zdecydowanie. Umiejętność walki wręcz to gwarancja przeżycia i umiejętność zachowania się w nawet najtrudniejszych sytuacjach.
Celem warsztatów jest przygotowanie grupy osób, które po zaliczeniu egzaminów kwalifikujących na zakończenie warsztatów przystąpią do kursu Instruktora Taktyki i Technik Interwencji. Grupę szkoleniową tworzyć będą trenerzy doświadczeni w walce bezpośredniej i instruktorzy ze stażem w działaniach bojowych.


Powered by Flash Gallery

udostepnij