SEMINARIUM SZKOLENIOWE KARATE SHOTOKAN/TRADYCYJNEGO/COMBAT DLA INSTRUKTORÓW, SĘDZIÓW i ZAWODNIKÓW KADRY POLSKI KARATE WUKF

P O L S K I E Z J E D N O C Z E N I E K A R A T E

K O M I S J A K A R A T E T R A D Y C Y J N E G O

K O M I S J A K A R A T E C O M B A T

SEMINARIUM SZKOLENIOWE KARATE SHOTOKAN/TRADYCYJNEGO/COMBAT

DLA INSTRUKTORÓW, SĘDZIÓW

i ZAWODNIKÓW KADRY POLSKI KARATE WUKF

ORGANIZATOR: Polskie Zjednoczenie Karate

Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach

DATA: 07 – 09.08.2020r.

MIEJSCE: Pęczniew, ul. Główna 15

KOSZT UCZESTNICTA: 300,00zł.

150,00zł. (członkowie Polskiego Zjednoczenia Karate)

PROWADZĄCY SZKOLENIE: SOKE MACIEJ GRUBSKI 9 DAN

P R O G R A M

PIĄTEK 07.08.2020r.

1730 – REJESTRACJA

1800 – 2000 – TRENING OGÓLNY

SOBOTA 08.08.2020r.

1000 – 1300 – TRENING KATA – KARATE TRADYCYJNE

TRENING TEChNICZNY – KARATE COMBAT

1500 – 1900 – TRENING KUMITE

NIEDZIELA 09.08.2020r.

900 – 1200 – PODSUMOWANIE

12

00 – EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE (KARATE SOTOKAN I COMBAT) I MISTRZOWSKIE (KARATE COMBAT) DLA Chętnych

Niezbędny sprzęt i wyposażenie uczestnika:

Ochraniacze: na krocze mężczyźni, na piersi kobiety, napięstniki, rękawice mma (karate combat) ochraniacz na szczękę, kask bokserski (karate combat)

Sprzęt: skakanka, piłeczka do tenisa,

Wyposażenie: karate-gi, dres, klapki, ręcznik, bidon ( najlepiej z płynem – do wyboru, ale dozwolonym),

Warunki uczestnictwa:

Licencjonowany zawodnik, instruktor, sędzia Polskiego Zjednoczenia Karate,

Zawodnicy – ważne badania lekarskie dopuszczające do walki sportowej i uczestnictwa w treningach sportów walki.

Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenie

Zgłoszenia:

Dokonują Prezesi lub szkoleniowcy klubów na adres e-mailowy: maciej.karatecombat@cpsirdragon.pl najpóźniej do dnia 20 lipca 2020r.

Wszyscy zgłoszeni otrzymają drogą e-mailową do swoich Trenerów klubowych lub Prezesów oświadczenia, które należy przywieść ze sobą podpisane. Osoby niepełnoletnie muszą okazać oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego.

U w a g a !

Wszyscy uczestnicy szkolenia będą mieć mierzoną temperaturę ciała przed i po zajęciach!

WSZYSCY UCZESTNICY SEMINARIUM OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA